Klíčové slovo » 

b. alberts

Základy buněčné biologie - ZÁKLADY BUNĚČNÉ BIOLOGIE - Základy buněčné biologie - ZÁKLADY BUNĚČNÉ BIO

Uvedená kniha s podtitulem Úvod do molekulární biologie buňky představuje svého druhu ojedinělou publikaci. Především proto, že je jakýmsi mostem mezi velmi podrobnými obsáhlými monografiemi o molekulární buněčné biologii a praktickými potřebami výuky na

Zobrazit detail | Přejít na http://www.zakladybunecnebiologie.cz