BEZPO Plzeň s. r. o. | Bezpečnost práce | Požární ochrana | Podniková ekologie | Školení | Revize |

Popis stránek:
Firma Bezpo Plzeň s.r.o. provádí dodavatelským způsobem veškeré činnosti týkající se bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí (environmentu), školení dělnických profesí, revizí vyhrazených zařízení, odpadového hospodářství a chemických láte
Klíčová slova:
revize elektrických zařízení, kontrola požárních hydrantů a hasicích přístrojů, odborné prohlídky vázacích prostředků, posouzení požárního nebezpečí, zpracování pbŘ, rizika, revize vyhrazených zařízení, určení prostředí, problematika obalů, zpracování harmonogramu revizí, školení obsluhy tvářecích strojů, vyhláška o požární prevenci, výstražné a bezpečnostní tabulky, elektrická požární signalizace, bezpečnost práce, školení obsluhy ručních motorových řetězových pil, seřízení hořáků, směrnice oopp, opakované školení jeřábníků a vazačů, autorizované měření, odborná prohlídka kotelny, školení řidičů motorových vozíků, požární řád, vložkování komínu, zákon o chemických látkách a přípravcích, kotelny na plynná paliva, evidenční karty jeřábníků a vazačů, evidence motorových vozíků, vyhledávání rizik, seznam oopp, vnitřní revize tns, školení vazačů břemen, prověrky, hygiena, organizační směrnice firmy, autoškola, školení pro řidiče motorových vozíků, evidenční list tns, odborně způsobilá osoba, pracovní řád, dopravní provozní řád, školení ostrahy, látky škodlivé zdraví, školení obsluhy řetězové pily, plzeň a okolí, kontroly elektrických spotřebičů, domažlice, kategorie požárního nebezpečí, provozní revize plynového zařízení, organizace zabezpečení požární ochrany, atesty řetězů a lan, školení lešenářů, odborná příprava preventivních požárních hlídek, požární technik, bozp a po, odpadové hospodářství a chemické látky, školení obsluhy křovinořezů, vyhledávání a vyhodnocení rizik, základní školení, časový plán školení a zkoušek, svářečský kurz, rozšíření stávajícího oprávnění, zastoupení při jednání s oip, výchozí revize tns, osvědčení obsluhy kotelny, školení elektrikářů, školení řidičů motorových vozidel, požární poplachové směrnice, identifikace a vyhodnocení rizik, bezpečnost při užívání dopravníků, provozní revize tns, evidence závěsných prostředků, školení provozních techniků zdvihacích zařízení, odborná školení bozp a po, zajištění koordinátora, sklady, školení topičů nízkotlakých kotelen, ochrana vod, školení obsluhy, školení obsluhy plynových zařízení, zdvihací zařízení, školení hlídačů, řidiči motorových vozíků, kotelny, technická prohlídka motorových vozíků, lékařské prohlídky, odborné prohlídky ocelových konstrukcí, školení referentů, lékárničky, řidičák, technik požární ochrany, požární odolnost, autonomní hlásiče požáru, těžba dřeva, revize elektrického zařízení jeřábů, školení vazačů, školení obsluhy stavebních vrátků, ceny revizí, bezpečnostní listy, odborná příprava preventivní požární hlídky, školení vyhlášky 50/1978 sb, klatovy, revizní zprávy tns, profesní školení a kurzy, dopravně provozní řád, řidičské oprávnění skupiny b, požárně bezpečnostní řešení stavby, odborné prohlídky, bezpo plzeň s.r.o., školicí středisko, seznam prací a pracovišť zakázaných pro mladistvé , školení obsluhy kovoobráběcích strojů, požární ochrana, ceník, ceny služeb, traumatologický plán, kontrola komínů, regály, přehled značek, prohlídky průchodů inspekční kamerou, plán údržby jeřábů a čištění jeřábů, směrnice pro provoz zz, atesty pojistných ventilů, dřevorubec, školení svářečů, zákon o požární ochraně, zpracování kategorizace prací, revize elektroinstalace, motorové vozíky, školení obsluhy zemních strojů, požárně technické charakteristiky, dokumentace zdolávání požárů, zpracování dokumentace, analýza zdrojů rizik, školení zaměstnanců pro zajištění bezpečnosti prác, školení jeřábníků, zabezpečení požární ochrany, kompletní zabezpečení bezpečnosti práce, pasporty tns, systém bezpečné práce, přehled věcných prostředků, kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odborná příprava preventistů požární ochrany, žebříky, požární bezpečnost výrobků, zákon o prevenci závažných havárií, školení obsluhy kovoobráběcích a dřevoobráběcích s, přenosné hasicí přístroje, bezpečnost práce a požární ochrana, revize a zkoušky plynového zařízení, školení pracovníků zacházející s nebezpečnými látk, hodnocení rizik, revizní zkoušky, kotelny na kapalná paliva, cenová nabídka, systém managementu bozp, tachov, ceny odborných prohlídek, revize hromosvodů, požární evakuační plán, registrace pracovních úrazů, školení obsluhy tlakových nádob, ceny školení, kontrola indikátoru plynu, kontroly, časový plán, revize a prohlídky hasicích přístrojů a hydrantů, prohlídky zemních strojů, kotelny na tuhá paliva, provoz domovního plynovodu, evidence vázacích prostředků, čištění komínů, systém kategorizace práce, školení obsluhy pracovních plošin a regálových zak, opakované školení, školení strojníků, revize plynového zařízení, tlakové nádoby stabilní, školení obsluhy stavebních strojů, školení a přezkoušení vedoucích pracovníků, revize jeřábů, školení prací ve výškách a nad volnou hloubkou, zajištění bezpečnostního a požárního technika, návrh na opatření odstranění rizik, revize středotlakých kotlů, školení vedoucích zaměstnanců z bozp a po, koordinátor na staveništi, periodické kontroly, školení obsluhy hydraulické ruky, stabilní hasicí zařízení, školení obsluhy zásobníků sypkých hmot, protipožární ochrana, zkouška těsnosti, školení dělnických profesí, kontroly plynového zařízení, evidenční list zdvihacích zařízení, opakované školení řidičů, školení obsluhy dřevoobráběcích strojů, revize spalinových cest, jedy, zemní a stavební stroje, pověření obsluhy, výchozí revize plynového zařízení, školení obsluhy pracovní plošiny, odborný technik zdvihacího zařízení, technologické postupy, zákoník práce, zásobníky na sypké materiály, pokyny pro první pomoc, školení profesních řidičů, harmonogram, směrnice pro provoz tns, pověření k provádění revizí a kontrol, preventivní požární hlídky, hospodářské smlouvy, revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů, tlaková zkouška, školení, školení obsluhy výsuvných pojízdných žebříků, provozní deníky, zastoupení při jednání se státním požárním dozorem, bezpečnostní technik
Hlavní nadpis:

Vítejte na stránkách firmy BEZPO Plzeň s. r. o.

Přejít na stránky » 

http://www.bezpo.com


Zdá se Vám, že záznam není v pořádku?

Jste-li majitelem či správcem stránek http://www.bezpo.com a máte dojem, že tento záznam není aktuální, můžete jej zkusit aktualizovat.