Klíčové slovo » 

bps

WOOD CAPITAL | vysoce efektivní plantáže rychlerostoucích dřevin

Rozbor půdy a okolí je nejdůležitějším, často podceňovaným krokem, který do značné míry rozhoduje o výsledku dosažené sklizně. Umožňuje zvolit optimální genotyp topolu a vrby, určit nejlepší techniku pěstování plodin.

Zobrazit detail | Přejít na http://www.woodcapital.cz


BIOPLYN O nás

BIOPROFIT - společnost zabývající se efektivním využíváním biomasy, bioodpadů, rozvojem efektivního využívání biomasy, bioodpadů a dalšími službami v životním prostředí.

Zobrazit detail | Přejít na http://www.bioplyn.cz