Klíčové slovo » 

cenár

Ústav stavebnej ekonomiky

súdno – znalecká činnosť, stavebníctvo odvetví, pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, odhad hodnoty stavebných prác, činnosť stavebného dozoru, školenie stavebných cenárov, rozpočtárov, kalkulantov, vypracovanie výkazov výmer, výkazy výmer, kontrol

Zobrazit detail | Přejít na http://www.use-sk.sk