Klíčové slovo » 

Český svaz bojovníků za svobodu je politická

Český svaz bojovníků za svobodu

Český svaz bojovníků za svobodu je politická, nestranická nezávislá organizace, sdružující účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce. K hlavním úkolům patří udržování historické paměti národa a boj proti různým xenofobiím.

Zobrazit detail | Přejít na http://www.zasvobodu.cz