Klíčové slovo » 

chráněné bydlení

HHP :: Novinky

Novinky občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci

Zobrazit detail | Přejít na http://www.hhp.cz


Dětské centrum Paprsek - denní stacionář pro děti s kombinovaným postižením

Dětské centrum Paprsek - střediska poskytují péči dětem a mladým dospělým převážně s kombinovaným postižením formou denního pobytu a chráněného bydlení. Péče se zaměřuje nejen na jedince s postižením, nýbrž na podporu celé rodiny. Všechna střediska nabíze

Zobrazit detail | Přejít na http://www.dcpaprsek.org