Klíčové slovo » 

Čpfs

ČPFS - Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

Oficiální stránky ČPFS. Základní informace o společnosti, kalendář akcí (konference, semináře), kurzy a stáže (subkatedra tuberkulózy a respiračních nemocí), odborné informace (koncepce oboru pneumologie, guidelines, standardy, upozornění).

Zobrazit detail | Přejít na http://www.pneumologie.cz