Klíčové slovo » 

dolech

OKD

OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej v hlubinných dolech v jižní části Hornoslezské uhelné pánve – v Ostravsko-karvinském revíru. OKD vyhledává, těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí.

Zobrazit detail | Přejít na http://www.okd.cz