Klíčové slovo » 

dotační management

Dotace, granty, subvence | CTS corp., s.r.o.

Řešení postupu při podávání žádosti o dotace z Evropské Unie. Zpracování žádosti o dotace z fondů EU a dalších dotačních titulů. Zpracování projektového záměru na dotace. Dotace pro podnikatele, municipální sféru a neziskové organizace.

Zobrazit detail | Přejít na http://www.ctscorp.cz


Dotace, Veřejné soutěže, Vzdělávání - Institut pro vzdělávání a poradenství - ITM.cz

Cílem firmy je zajistit komplexní vzdělávací programy a poradenskou činnost zaměřenou na získávání dotací a grantů. Nabízíme, zejména pro municipality, ale i drobné a střední podnikatele zajišťování komplexní administrativy investičních záměrů a projektů,

Zobrazit detail | Přejít na http://www.itm-institut.cz


BIOPLYN O nás

BIOPROFIT - společnost zabývající se efektivním využíváním biomasy, bioodpadů, rozvojem efektivního využívání biomasy, bioodpadů a dalšími službami v životním prostředí.

Zobrazit detail | Přejít na http://www.bioplyn.cz