Klíčové slovo » 

eia

EIA, SEA posudky | www.eia-posudek.cz

Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim - SEA, EIA, posuzování vlivů na životní prostředí, hluková studie, stavební akustika, poradenství

Zobrazit detail | Přejít na http://www.eia-posudek.cz


Atelier T-plan: územní plánování a urbanismus,GIS, EIA, SEA

Odborníci firmy Atelier T-plan, s.r.o. mají v oblastech územního plánování, urbanismu a životního prostředí (EIA, SEA, biologický průzkum) dlouholeté zkušenosti. Atelier T-plan, s.r.o. se podílí též na vytváření řady metodických, výzkumných a vzděláva

Zobrazit detail | Přejít na http://www.t-plan.cz


Služby v oblasti udržitelného rozvoje, ekologie a certifikace staveb, EIA | ekologiestaveb.cz

Nabízíme služby z oblasti studií a certifikace staveb se zaměřením na ekologii, energetiku a udržitelný rozvoj. Studie EIA

Zobrazit detail | Přejít na http://www.ekologiestaveb.cz


Profil | Ekologievpraxi.cz

Služby a poradenství v oblasti životního prostředí, EIA, SEA, hodnocením krajinného rázu, biologických a dendrologických průzkumů.

Zobrazit detail | Přejít na http://www.ekologievpraxi.cz


Vrtané studny,tepelná čerpadla ,tepelná čerpadla studny, vrty,solární kolektory,hledání vody,hydroge

Altec international s.r.o.,Vrtané studny, studny, vrty, hledání vody,hydrogeologický průzkum,Tepelná čerpadla vzduch-voda, země-voda i voda-voda. levné vytápění rodinných domů. www.altec-int.cz

Zobrazit detail | Přejít na http://www.altec-int.cz