Klíčové slovo » 

energetická vrba

Energie z cíleně pěstovaných rychlerostoucích dřevin

Získávání biomasy pro energetické účely cíleným pěstováním Švédské vrby a likvidací náletových plevelných dřevin.

Zobrazit detail | Přejít na http://www.biomass-bioenergy.cz