Klíčové slovo » 

fáze zjišťování majetku dlužníka –

Soudní exekutor - www.exekucedrazby.cz

Pravomoci a postavení soudního exekutora Povinnosti soudního exekutora se ze zákona považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny povinnosti, které právní předpisy jsou jinak svěřeny soudu, soudci nebo

Zobrazit detail | Přejít na http://www.exekucedrazby.cz