Klíčové slovo » 

futbal

SPORTER | Športoviská 3. tisícročia | Výstavba športovísk pre tenis, futbal, squash, bowling, atleti

Dodávka, výstavba, realizácia, opravy a údržba exteriérových a interiérových športovísk. Certifikovaná kvalita. Výstavba športovísk pre tenis, futbal, squash, bowling, atletika, minigolf a ďalšie športy.

Zobrazit detail | Přejít na http://www.sporter.sk


SME.sk | denník SME - najčítanejšie spravodajstvo na Slovensku

Správy Sme.sk - vždy najrýchlejšie správy. Politika, ekonomika, technológie, šport, počítače, mobily, Slovensko. Nepretržite aktualizované informácie.

Zobrazit detail | Přejít na http://www.sme.sk