Klíčové slovo » 

modální slovesa

Modální slovesa v angličtině

Modální slovesa (modal verbs) jsou speciálními druhy sloves mající své jedinečné vlastnosti a gramatická pravidla, kterými se řídí. Seznamte se s modálními slovesy v angličtině a naučte se je precizně používat.

Zobrazit detail | Přejít na http://www.modalni-slovesa.cz