Klíčové slovo » 

nestranická nezávislá organizace

Český svaz bojovníků za svobodu

Český svaz bojovníků za svobodu je politická, nestranická nezávislá organizace, sdružující účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce. K hlavním úkolům patří udržování historické paměti národa a boj proti různým xenofobiím.

Zobrazit detail | Přejít na http://www.zasvobodu.cz