Klíčové slovo » 

občanské sdružení

Konopa, o.s. - vše o konopí

Občanské sdružení KONOPA informuje veřejnost a právnické osoby o možnostech využití konopí v zemědělství, průmyslu, potravinářství, ekologii, medicíně a dalších oblastech lidské činnosti a napomáhá navazování kontaktů mezi profesionály v jednotlivých obor

Zobrazit detail | Přejít na http://www.konopa.cz


CEREBRUM

CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin je občanské sdružení, podporující občany po traumatickém či jiném poranění mozku.

Zobrazit detail | Přejít na http://www.cerebrum2007.cz


ACRO-CZ

Sdružení smluvních výzkumných organizací v České republice, které se zabývají klinickým výzkumem a vývojem léčiv

Zobrazit detail | Přejít na http://www.acro-cz.cz


Český institut manažerů informační bezpečnosti, o.s.

Český institut manažerů informační bezpečnosti je profesním sdružením, které vzniklo z iniciativy subjektů zabývajících se touto problematikou.

Zobrazit detail | Přejít na http://www.cimib.cz


Ramus.je dodávka

Občanské sdružení RAMUS se snaží vytvořit platformu pro společné setkávání a aktivní využívání volného času lidí s nejrůznějšími handicapy i bez nich.

Zobrazit detail | Přejít na http://potrebujudodavku.cz


Vítáme Vás... | Český západ o.s.

Zplnomocňování romské komunity v Dobré Vodě a okolí v Karlovarském kraji - vzdělávání, zaměstnávání, volnočasové aktivity, sociální služby, zapojování do věcí veřejných, komunitní práce, textilní dílna - internetový obchod.

Zobrazit detail | Přejít na http://www.cesky-zapad.cz