Orientální tanec, orientální tance, oriental belly dance, bøišní tanec - bøišní tance - orientální

Popis stránek:
Profesionální škola MUNA - orientální tanec vede orientální bøišní taneènice a choreografka ze Sýrie. Uèí arabský styl, odborné kurzy a výuka, semináøe, pobyty, profi taneèní vystoupení. Orient: èesky, arabsky (mateøština) a anglicky jako 1. v ÈR.Profesi
Klíčová slova:
výuka, zdravé, taneèní studio, lektorka tance, folklór, výuka jazykù, anglický, taneèní škola, relaxace, brisni tanec, uèitelka, orientální show, sýrie, veèery, orientu, muna, arabská, zdravý, arabština, tìlo, kurzy, bellydance, pobytové kurzy, taneèní soustøedìní, choreografka, s rodilou taneènicí, tance, vlastní zázemí, angliètina, praha 5, lekce, z orientu, brisni tance, syrský styl tance, syrský tanec, muna al muchantafová, show, školy, orient, taneèní vystoupení, orientální veèer, orientální tance, orientální tanec, choreografie, víkendové semináøe, belly dance, rodilá taneènice, studio, exotika, arabský, arabský z araábie, dovolená s tancem, zdraví, professional school of bellydance muna, dovolená, praha 5 - smíchov, bøišní tanec, taneènice ze sýrie, al muchantafová muna, vystoupení rodilé taneènice z orientu, škola, praha, semináøe, soustøedìní, ve vlastním taneèním zázemí, tanec, smíchov
Přejít na stránky » 

http://www.muna.cz


Zdá se Vám, že záznam není v pořádku?

Jste-li majitelem či správcem stránek http://www.muna.cz a máte dojem, že tento záznam není aktuální, můžete jej zkusit aktualizovat.