Klíčové slovo » 

pasportizace

Pasport stavby z pohledu statika, pasportizace budov

Nabízíme zpracování pasportizací staveb z hlediska statiky, tj. popíšeme jejich stávající stav, zdokumentujeme poruchy a zhodnotíme rizika.

Zobrazit detail | Přejít na http://www.statik-projektant.cz/pasport-stavby