Patentová kancelář ČERMÁK

Popis stránek:
Patentová kancelář se specializuje na oblast průmyslového práva. Zajišťujeme zpracování a registraci přihlášek ochranných známek a průmyslových vzorů, převody a změny v údajích, rešerše ochranných známek a průmyslových vzorů, prodloužení doby ochrany.
Klíčová slova:
registrace designu, registrace průmyslového vzoru, individuální povaha, převod průmyslových práv, nekalá soutěž, nekalá reklama, přihlašovatel, pařížská úmluva, copyright, copyrights, autor, autorství, užití díla, citace, úřední licence, kolektivní dílo, dílo audiovizuální, webová stránka, know how, licence, zákonná licence, nucená licence, výhradní licence, nevýhradní licence, obchodní tajemství, doménové jméno, ochrana doménového jména, autorské právo, autorské dílo, madridská dohoda, dodatkové ochranné osvědčení, ochranná známka, obchodní značka, ohim, ctm, registrace, podání přihlášky, přihláška, zneužití ochranné známky, kolektivní ochranná známka, označení firmy, ochrana spotřebitele, hospodářská soutěž, obchodní jméno, nezapsané označení, námitky, community trademark, trade mark, ochrana zeměpisných označení, ochrana označení původu výrobků, specifikace, právní ochrana pro design, chráněný design, průmyslový vzor, komunitární vzor, community design, design, patentový úřad, patentový zástupce, právo, zákon, vyhláška, nařízení vlády, žádost, právní poradenství, průmyslové právo, právo nehmotné, právo duševního vlastnictví, ochranná práva, správní řád, správní poplatek, úřední sdělení, obchodní zákoník, právní služby, patentová kancelář, klient, mandant, plná moc, právo na informaci, zástavní právo, zápovědní právo, výlučné právo, vyčerpání práv, česká republika, evropská unie, úřad průmyslového vlastnictví, úřad pro harmonizaci vnitřního trhu eu, věstník, registr, nekalosoutěžní jednání, obchodní právo, duševní vlastnictví, smlouva, smlouvy, vzory smluv, koncept smlouvy, stanovisko, návrh, rešerše, patentové rešerše, známkové rešerše, monitoring, lhůta, konzultace, právní spor, ochranná známka evropské unie
Hlavní nadpis:

Patentová kancelář

Přejít na stránky » 

http://www.patentovakancelar.cz


Zdá se Vám, že záznam není v pořádku?

Jste-li majitelem či správcem stránek http://www.patentovakancelar.cz a máte dojem, že tento záznam není aktuální, můžete jej zkusit aktualizovat.