Klíčové slovo » 

pionyr

Pionýr

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací, charitativní činností; obhajobou a uspokojováním zájmů a oprávněných potřeb dětí a členů sdružení. Podporuje tvorbu

Zobrazit detail | Přejít na http://www.pionyr.cz


Švermováček

stránky 27. pionýrské skupiny Kladno - Švermov

Zobrazit detail | Přejít na http://www.svermovacek.pionyr.cz


Letní tábor Ledňáček - Stará Huť u Dobříše - Letní Tábor Ledňáček

Letní Tábor Ledňáček. Stará Huť u Dobříše.

Zobrazit detail | Přejít na http://www.lt-lednacek.cz