Klíčové slovo » 

plantáž

WOOD CAPITAL | vysoce efektivní plantáže rychlerostoucích dřevin

Rozbor půdy a okolí je nejdůležitějším, často podceňovaným krokem, který do značné míry rozhoduje o výsledku dosažené sklizně. Umožňuje zvolit optimální genotyp topolu a vrby, určit nejlepší techniku pěstování plodin.

Zobrazit detail | Přejít na http://www.woodcapital.cz