Klíčové slovo » 

plastová žumpa

Žumpy | www.zumpy.net

Žumpy firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim jsou vhodné k obytným objektům bez vodovodu a kanalizace, ke shromažďování fekálních odpadů (suchý záchod), bez vhodného recipientu, kde produkce splašků je omezena.

Zobrazit detail | Přejít na http://www.zumpy.net