Klíčové slovo » 

pórobetonové tvárnice a příčkovky

IFT porobeton

Pórobeton Ostrava-Třebovice a.s. Posláním naší společnosti, která se specializuje zejména na výrobu pórobetonových prvků, je uspokojovat nejen materiálové potřeby svých zákazníků, ale poskytovat také plný servis navazujících služeb. Díky dlouhé historii,

Zobrazit detail | Přejít na http://www.porobeton-ift.cz