Klíčové slovo » 

přísudkem

OLDIPO s.r.o.

Didaktické pomůcky pro základní školy, které jsou vhodné i pro žáky se specifickými poruchami učení. Dipo - podstatná jména, Dipo - vyjmenovaná slova, Dipo - slovesa, Dipo - shoda přísudku s podmětem, Dipo - přídavná jména.

Zobrazit detail | Přejít na http://www.oldipo.cz