Klíčové slovo » 

programy rozvoje

Atelier T-plan: územní plánování a urbanismus,GIS, EIA, SEA

Odborníci firmy Atelier T-plan, s.r.o. mají v oblastech územního plánování, urbanismu a životního prostředí (EIA, SEA, biologický průzkum) dlouholeté zkušenosti. Atelier T-plan, s.r.o. se podílí též na vytváření řady metodických, výzkumných a vzděláva

Zobrazit detail | Přejít na http://www.t-plan.cz