Klíčové slovo » 

průzkumné

BOROS - vrtání, čerpání

Firma BOROS s.r.o. se zabývá prováděním vrtných prací pro inženýrsko-geologické a hydrogeologické mapování, průzkum ložisek stavebních surovin, průzkum v trasách liniových staveb, pedologické průzkumy, průzkumy zemin a vod kontaminovaných ropnými i jinými

Zobrazit detail | Přejít na http://www.vrtani-cerpani.cz