Klíčové slovo » 

stavební akustika

EIA, SEA posudky | www.eia-posudek.cz

Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim - SEA, EIA, posuzování vlivů na životní prostředí, hluková studie, stavební akustika, poradenství

Zobrazit detail | Přejít na http://www.eia-posudek.cz


Měření a snižování hluku a vibrací – profesionální služby | akustikastaveb.cz

Provádíme akreditovaná měření hluku a zvukové izolace, vypracováváme hlukové studie a řešíme prostorovou akustiku

Zobrazit detail | Přejít na http://www.akustikastaveb.cz


Akustické centrum - měření hluku

Měření hluku - Akustické centrum

Zobrazit detail | Přejít na http://www.akustickecentrum.cz


AZH - měření a snižování hluku a vibrací, hlukové studie

Měření a snižování hluku a vibrací. Úřední měření hluku a vibrací, snižování hluku, vypracování hlukových studií, stavební akustika, elektrická měření neelektrických veličin, spolupráce při konstrukci tichých strojů, expertní a posudková činnost.

Zobrazit detail | Přejít na http://www.azh.cz